SAM4S 260EJ med kontrollenhet och Swish, godkänt av Skatteverket.

Kassaregisterlagen om certifierade kassaregister.

Enligt Skatteverket — SKV 613 utgåva 2 De flesta företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller kontokortsbetalning ska använda godkänt kassaregister. Med det menas ett tillverkardeklarerat kassaregister som uppfyller kraven i skatteförfarandelagen och Skatteverkets föreskrifter. Måste du använda ett godkänt kassaregister? Du måste skaffa ett godkänt kassaregister om du säljer varor eller …

Kassaregisterlagen om certifierade kassaregister. Läs mer »