Ändra tiden i ert kassasystem.

Natten till den 28/10 ändrar vi till vintertid och det är viktigt att ni även ändrar tiden i ert kassasystem. Följ anvisningarna nedan för respektive modell. Ni hittar också anvisningar i manualen som medföljde kassan. Det går också bra att ringa eller mejla oss så hjälper vi er!

Quorion: Samtliga modeller
Nyckel i P, ange “tiden, ex 1325”, tryck direktfel, vrid nyckel till R – Klart!

Quorion 30T:
Nyckel i P, tryck 1, tryck summa, tryck 2, tryck summa, ange ”tiden, ex 1325”, tryck summa, vrid nyckel till R- klart!

SAM4S ER – 260:
Nyckel i PGM – ange ”tiden, ex 1325”, tryck x/time, tryck kontant, vrid nyckel till REG – klart!

SAM4S ER -230/280/285:
Nyckel i PGM – tryck 1300, tryck subtotal, ange ”tiden, ex 1325”, tryck x/time, tryck kontant,
vrid nyckel till REG – klart!

Towa AX-100:
Nyckel i P – tryck 2, tryck X, ange ”tiden, ex 1325”, tryck kontant – klart!