040-22 07 33 Måndag - Fredag: 09.00 - 17.00

Programmera om din kassa till enkronasavrundning istället – nu gäller inte 50-öringen längre.

Vi har sammanfattat en enkel guide för dig med Qurion och Sam4’s ER-serie (ej ER-260) så att du själv kan ställa om från femtioöres avrundning till enkronas avrundning.