040 22 07 33
Mån - Fre: 09 - 17
Gör köpet i lugn och ro med Svea

040 - 22 07 33

Support

Kassahuset Support


040 – 22 07 33


info@kassahuset.se


Mån – Fre: 09 – 17

ES Kassasystem Support


08 – 410 509 90


support@eskassa.se


Dygnet runt – 24/7

Nets Betalterminaler Support


08 – 609 92 00


Nets terminal support ↗


Mån – Fre: 08 – 17

Yabie Support


010 – 551 73 33


support@yabie.com


Mån – Fre: 09 – 17


Joursupport vid driftstopp: Dygnet runt

Worldline (Bambora) Betalterminaler


+46 10 10 66 000


support.nordics@worldline.com


Worldline (Bambora) support ↗


Mån – Fre: 08 – 20


Lördagar: 10 – 14

Swedbank Pay


08 – 411 10 80


Swedbank Pay support ↗


Mån – Fre: 08 – 20


Lördagar: 09 – 19

Zettle by PayPal Support


010 – 888 72 67


Zettle by PayPal support ↗


Mån – Fre: 09 – 17

OSPay Betalterminaler Support


010 – 410 2000


info@opensolution.se


Opensolution support ↗


Mån – Fre: 08 – 17


Joursupport vid driftstopp: Dygnet runt

Elavon Inlösenavtal Support


08 – 593 664 67


kundservice@elavon.com


Mån – Fre: 08 – 16

Här hittar du dom vanligaste supportfrågorna för våra kassaregister.

Om din kassa fortfarande inte fungerar efter att du felsökt den, kan du chatta med oss eller ringa oss på 040 - 22 07 33

Min kassa har slutat att fungera, jag vet inte varför!

Kontrollera att kontrollenheten lyser/blinkar. Om inte, sätt i strömsladden, kontrollera att kabel mellan kontrollenhet och kassaregister är ordentligt isatt. Stäng av kassan och sätt på den igen – Testa!

Fungerar kassaregistret fortfarande inte gör blockeringshävning enligt anvisning nedan för din modell.

Blockeringshävning/Omstart av kassaregister:

SAM4S ER-230:

Nyckel i P ➝ Stäng av ➝ Tryck och håll nere SBTL medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp SBTL ➝ Vrid nyckel till R – Testa att slå in som vanligt.

SAM4S ER-260:

(OBS! använd Nyckeln märkt med C) Nyckel i C (Rakt ned) ➝ Stäng av ➝ Tryck och håll nere KONTANT medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

SAM4S ER260/265EJ:

Nyckel i PGM ➝ Stäng av ➝ Tryck och hål nere SUBTOTAL medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp SUBTOTAL, Tryck KONTANT KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG – Testa som vanligt.

SAM4S ER280/285:

Nyckel i PGM ➝ Stäng av ➝ Tryck och håll nere KONTANT medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

QUORION – Samtliga modeller:

Sätt nyckel i P ➝ Stäng av ➝ Sätt på – Testa att slå in som vanligt.

TOWA AX100:

Sätt nyckel i P ➝ Dra ut kontakten ➝ Låt kassan stå utan ström i en minut ➝ Sätt i kontakten – Testa att slå in som vanligt igen.

Hur kan man ändrar tiden i kassaregister?

QUORION Samtliga modeller:

Nyckel i P ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck DIREKTFEL ➝ Vrid nyckel till R ➝ Klart!

QUORION 30T:

Nyckel i P ➝ Tryck 1 ➝ Tryck Summa ➝ Tryck 2 ➝ Tryck Summa ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck Summa ➝ Vrid nyckel till R ➝ Klart!

SAM4S ER-260:

Nyckel i PGM ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck x/time ➝ tryck kontant ➝ vrid nyckel till REG ➝ Klart!

SAM4S ER-260EJ:

Nyckel i PGM ➝ Tryck 6 ➝ Tryck Kontant ➝ Tryck Kontant ➝ Ange Tiden ➝ Tryck Kontant ➝ Ange Datum ➝ Tryck Kontant ➝ Tryck Kontant ➝ Tryck Clear Två Gånger ➝ Klart!

SAM4S ER-230/280/285:

Nyckel i PGM ➝ Tryck 1300 ➝ Tryck SUBTOTAL ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck X/TIME ➝ Tryck KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG ➝ Klart!

TOWA AX-100:

Nyckel i P ➝ Tryck 2 ➝ Tryck X ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck KONTANT ➝ Klart!

Min kassa fungerar inte och jag får ett fel meddelande i displayen.

QUORiON Felkoder

Felkod boxen 00000000: Kassan får inte kontakt med kontrollenheten.

Lösning: Kontrollera anslutningen till kontrollenheten och att lamporna lyser gult/grönt

Gör också blockeringshävning enligt anvisning.

Fungerar det fortfarande inte. Koppla ur elkontakterna för både kassa och kontrollenhet. Låt utrustningen stå utan el i minst 60minuter och prova sedan att använda kassan igen.

Fungerar det fortfarande inte? Kontakta oss, alternativt beställ en ny kontrollenhet här.

Felkod boxen 0000A001: För många registrerade i org.nr i boxen.

Lösning: Beställ kontrollenhet här.

Felkod boxen A002: För många registrerade kassa nr.

Lösning: Beställ kontrollenhet här.

Felkod boxen 0000410X: Problem med SD-kortet.

Lösning: Kontrollera att SD-kortet är ordentligt insatt i kontrollenheten, kontakta oss för att beställa ett nytt.

Felkod boxen 000087XX: Fel inslaget i kassan.

Lösning: Tryck Clear – Tryck Avbryt – Testa att slå in som vanligt.

SAM4S och TOWA Felkoder

Felkod E8 (SAM4S ER-260): Kvittot är slut.

Lösning: Sätt i en ny kvittorulle ➝ bekräfta genom att tryck på CLEAR.

Felkod EJFULL: Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i S ➝ Tryck 101 – SUBTOTAL ➝ Vänta tills överföringen är klar ➝ Vrid nyckel till Z ➝ Tryck 399 ➝ Tryck SUBTOTAL ➝ Vänta tills kvitto med texten E-Journal nollad skrivs ut ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod EFULL: Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i Z ➝ Tryck 999 ➝ Tryck SUBTOTAL – Det står nu HOLD i displayen ➝ vänta till kvitto med texten E-journal nollad skrivs ut ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod E Linje (SAM4S ER-230/260/265EJ): Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i Z ➝ Tryck 5 ➝ Tryck KONTANT KONTANT KONTANT KONTANT ➝ Vänta tills kvitto med texten E-Journal nollad skrivs ut ➝ Tryck CLEAR ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod EJFULL (SAM4S ER-280/285): Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i Z ➝ Tryck Z-LÄGE SD KORT ➝ vänta tills kvitto med texten E-Journal nollas skrivs ut ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod EP 2 (TOWA AX100): Kvitto är slut.

Lösning: Sätt i ny kvittorulle.

Varukorg