040 22 07 33
Mån - Fre: 09 - 17
Gör köpet i lugn och ro med Svea

040 - 22 07 33

Support

Kassahuset Support

ES Kassasystem Support

Nets Betalterminaler Support

Yabie Support

Bambora Betalterminaler

Swedbank Pay

Zettle Support

OSPay Betalterminaler Support

Elavon Inlösenavtal Support

Här hittar du dom vanligaste supportfrågorna för våra kassaregister.

Om din kassa fortfarande inte fungerar efter att du felsökt den, kan du chatta med oss eller ringa oss på 040 - 22 07 33

Kontrollera att kontrollenheten lyser/blinkar. Om inte, sätt i strömsladden, kontrollera att kabel mellan kontrollenhet och kassaregister är ordentligt isatt. Stäng av kassan och sätt på den igen – Testa!

Fungerar kassaregistret fortfarande inte gör blockeringshävning enligt anvisning nedan för din modell.

Blockeringshävning/Omstart av kassaregister:

SAM4S ER-230:

Nyckel i P ➝ Stäng av ➝ Tryck och håll nere SBTL medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp SBTL ➝ Vrid nyckel till R – Testa att slå in som vanligt.

SAM4S ER-260:

(OBS! använd Nyckeln märkt med C) Nyckel i C (Rakt ned) ➝ Stäng av ➝ Tryck och håll nere KONTANT medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

SAM4S ER260/265EJ:

Nyckel i PGM ➝ Stäng av ➝ Tryck och hål nere SUBTOTAL medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp SUBTOTAL, Tryck KONTANT KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG – Testa som vanligt.

SAM4S ER280/285:

Nyckel i PGM ➝ Stäng av ➝ Tryck och håll nere KONTANT medan du slår på strömbrytaren igen ➝ Släpp KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

QUORION – Samtliga modeller:

Sätt nyckel i P ➝ Stäng av ➝ Sätt på – Testa att slå in som vanligt.

TOWA AX100:

Sätt nyckel i P ➝ Dra ut kontakten ➝ Låt kassan stå utan ström i en minut ➝ Sätt i kontakten – Testa att slå in som vanligt igen.

QUORION Samtliga modeller:

Nyckel i P ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck DIREKTFEL ➝ Vrid nyckel till R ➝ Klart!

QUORION 30T:

Nyckel i P ➝ Tryck 1 ➝ Tryck Summa ➝ Tryck 2 ➝ Tryck Summa ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck Summa ➝ Vrid nyckel till R ➝ Klart!

SAM4S ER-260:

Nyckel i PGM ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck x/time ➝ tryck kontant ➝ vrid nyckel till REG ➝ Klart!

SAM4S ER-260EJ:

Nyckel i PGM ➝ Tryck 6 ➝ Tryck Kontant ➝ Tryck Kontant ➝ Ange Tiden ➝ Tryck Kontant ➝ Ange Datum ➝ Tryck Kontant ➝ Tryck Kontant ➝ Tryck Clear Två Gånger ➝ Klart!

SAM4S ER-230/280/285:

Nyckel i PGM ➝ Tryck 1300 ➝ Tryck SUBTOTAL ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck X/TIME ➝ Tryck KONTANT ➝ Vrid nyckel till REG ➝ Klart!

TOWA AX-100:

Nyckel i P ➝ Tryck 2 ➝ Tryck X ➝ Ange “tiden, ex 1325” ➝ Tryck KONTANT ➝ Klart!

Min kassa fungerar inte och jag får ett fel meddelande i displayen.

Felkod boxen 00000000: Kassan får inte kontakt med kontrollenheten.

Lösning: Kontrollera anslutningen till kontrollenheten och att lamporna lyser gult/grönt

Gör också blockeringshävning enligt anvisning.

Fungerar det fortfarande inte. Koppla ur elkontakterna för både kassa och kontrollenhet. Låt utrustningen stå utan el i minst 60minuter och prova sedan att använda kassan igen.

Fungerar det fortfarande inte? Kontakta oss, alternativt beställ en ny kontrollenhet här.

Felkod boxen 0000A001: För många registrerade i org.nr i boxen.

Lösning: Beställ kontrollenhet här.

Felkod boxen A002: För många registrerade kassa nr.

Lösning: Beställ kontrollenhet här.

Felkod boxen 0000410X: Problem med SD-kortet.

Lösning: Kontrollera att SD-kortet är ordentligt insatt i kontrollenheten, kontakta oss för att beställa ett nytt.

Felkod boxen 000087XX: Fel inslaget i kassan.

Lösning: Tryck Clear – Tryck Avbryt – Testa att slå in som vanligt.

Felkod E8 (SAM4S ER-260): Kvittot är slut.

Lösning: Sätt i en ny kvittorulle ➝ bekräfta genom att tryck på CLEAR.

Felkod EJFULL: Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i S ➝ Tryck 101 – SUBTOTAL ➝ Vänta tills överföringen är klar ➝ Vrid nyckel till Z ➝ Tryck 399 ➝ Tryck SUBTOTAL ➝ Vänta tills kvitto med texten E-Journal nollad skrivs ut ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod EFULL: Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i Z ➝ Tryck 999 ➝ Tryck SUBTOTAL – Det står nu HOLD i displayen ➝ vänta till kvitto med texten E-journal nollad skrivs ut ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod E Linje (SAM4S ER-230/260/265EJ): Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i Z ➝ Tryck 5 ➝ Tryck KONTANT KONTANT KONTANT KONTANT ➝ Vänta tills kvitto med texten E-Journal nollad skrivs ut ➝ Tryck CLEAR ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod EJFULL (SAM4S ER-280/285): Minnet för elektronisk journal är fullt.

Lösning: Nyckel i Z ➝ Tryck Z-LÄGE SD KORT ➝ vänta tills kvitto med texten E-Journal nollas skrivs ut ➝ Vrid nyckel till REG – Testa att slå in som vanligt.

Felkod EP 2 (TOWA AX100): Kvitto är slut.

Lösning: Sätt i ny kvittorulle.

Varukorg